Kako je COVID-19 sobom doneo velike promene za našu industriju, IAA Global smatra da je veoma važno da se povežemo sa liderima koji predstavljaju različite sektore marketinških komunikacija širom sveta. Jedino na taj način možemo da steknemo uvid u to kako oni postupaju u novonastalim okolnostima, na koji način brinu o zaposlenima, kako posluju ne zanemarujući etička načela… Imajući u vidu taj cilj, IAA Global lansira kampanju sa željom da industriji pošalje pozitivnu energiju i ponudi korisne savete, koji su u ovom trenutku potrebniji nego ikada pre. Digitalna kampanja je pokrenuta sa željom da IAA ostvari svoju misiju i posluži kao globalni kompas MACROM industrije. https://bit.ly/340l6oG