IAA Global

International Advertising Association je jedinstveno strateško partnerstvo koje se zalaže za zajedničke interese svih disciplina u celokupnom spektru marketinških komunikacija – od oglašivača, preko medijskih kompanija i agencija do firmi koje se bave direktnim marketingom, kao i individualnih preduzetnika. Radi se o jedinstvenoj međunarodnoj mreži nacionalnih ogranaka u preko 76 zemalja i preko 4.000 članova u korporativnim, marketinškim, organizacionim i akademskim sektorima. Centralni office smešten je u Njujorku. http://www.iaaglobal.org/

IAA Serbian chapter

Profesionalno udruženje IAA Serbian Chapter je posvećeno promovisanju slobode komercijalnih komunikacija uz poštovanje etičkih standarda  struke.

Asocijacija predstavlja interese svih disciplina u oblasti marketinških komunikacija – oglašivača, agencija i medijskih kompanija. Pored promocije slobode oglašavanja i jačanja profesionalnog pristupa i kulture oglašavanja, IAA je važan faktor u definisanju zakonskih i samoregulativnih akata. Budući da je srpski ogranak deo svetske mreže International Advertising Association, članstvo u njemu podrazumeva mogućnost razmene znanja, iskustava, tzv. dobre prakse. Asocijacija je inicijator više projekata koji su usmereni na podsticanje razvoja marketinške industrije u Srbiji u sferi edukacije, regulative i samoregulative, regrutacije mladih članova, itd.

Srpski ogranak IAA danas okuplja preko 100 članova. Članovi su u mogućnosti da prisustvuju, po privilegovanim uslovima, svim seminarima i konferencijama iz oblasti marketinga i komunikacija koje organizuje naša organizacija u svetu i Srbiji.

Misija i vizija

Misija

  • Zastupanje interesa struke. Zaštita i razvoj komercijalnog govora sa jedne, i slobodnog izbora potrošača sa druge strane
  • Promocija struke. Promovisanje uloge i doprinosa komunikacija kao glavnog pokretača svih zdravih ekonomija i razvoja raznovrsnih i nezavisnih medija u otvorenom društvu
  • Regulativa i samoregulativa. Iniciranje i snažna podrška procesu definisanja i primene samoregulacije u oblasti komunikacija
  • Profesionalni razvoj. Preuzimanje vođstva u vrhunskom profesionalnom razvoju kroz obrazovanje i obuku za industriju marketinških komunikacija

Vizija

  • Jedinstveni glas marketinške profesije
  • Stvaranje globalnog partnerstva među stručnjacima – članovima IAA
  • Delovanje kao “grupa za pritisak”

Istorijat

IAA ogranak u Srbiji osnovan je 1. decembra 1992.godine. Kako se zemlja već nalazila pod međunarodnim sankcijama, udruženje nije moglo u svom nazivu da sadrzi reč “Srbija”, pa se došlo do solomonskog rešenja -ogranak je nazvan IAA Belgrade Chapter. Jedini u svetu je poneo ime po svojoj prestonici, a ne zemlji u kojoj je formiran.

Prvi predsednik novosnovane asocijacije bio je Žozef Ivan Lončar, u to vreme direktor jedne od najuspešnijih marketinških agencija (Mark Plan) i veoma ugledni stručnjak na ovim prostorima. U bivšoj državi Lončar je postao najmlađi član IAA u tom trenutku. Jednaest godina je bio član Svetskog saveta IAA, a 1985.godine nominovan je za člana Borda direktora. Nakon organizovanja Međunarodne konferencije IAA u Beogradu i Cavtatu (od 15. do 21. maja 1983. godine) uručeno mu je priznanje Certificate of Merit (Prvi put je dodeljeno nekome sa prostora Srednje i Istočne Evrope).

Posle godinu dana na ovu poziciju je imenovan Vladimir Čeh, takođe dobro poznato ime na prostoru bivše Jugoslavije.U maju 1994. godine održan je 34. Kongres IAA u Kankunu (Meksiko). Predstavnici beogradskog ogranka bili su ravnopravni učesnici kongresa, zajedno sa predstavnicima 66 zemalja koje su bile prisutne u ovom gradu. U Meksiku je oformljena Centralno-istočno evropska podružnica IAA, koja je bila organizator Svetske konferencije IAA maja 1995. godine u Budimpešti. Jugoslovensku delegaciju predvodio je Svetozar Krstić, potpredsednik republičke Vlade.

Ivan Stanković, predsednik agencije Communis, 2002. godine postao je treći predsednik srpskog ogranka IAA. U vreme dok je Stanković vodio ogranak posebna pažnja je posvećena uključivanju Srbije u aktivnosti i kampanje koje je IAA sprovodio na globalnom nivou.

Imenovanjem Aleksandra Radosavljevića, u to vreme generalnog direktora kompanije Carlsberg Srbija, za predsednika srpskog ogranka IAA 2006. godine, započeo je period reaktiviranja Udruženja, odnosno njegovih aktivnosti u skladu sa praksom ostalih ogranaka u svetu.

Miša Lukić, predsednik CEO Publicis One CEE, bio je peti po redu predsednik IAA ogranka u Srbijii. Njegov mandat je započet u julu 2009. godine i trajao je do juna 2011. godine. Lukiću se pripisuje zasluga za povećanje članstva asocijacije zbog kojeg se svrstala u red najbrojnijih međunacionalnim čepterima ( tzv. “Klub 100”), ali i organizovanog odlaska reprezentativne delegacije (trinaestoro članova) na 42. Svetski kongres IAA koji se 2010.godine održao u Moskvi, sprovođenje kampanje Hopenhagen, izložbe Act Responsible Act, prezentacije Cannes Predictions, stručnih predavanja, uspostavljanje samoregulatornog sistema, formiranja Sekcije Young Professionals, itd.

Nataša Đurđević, regionalni marketing direktor kompanije Coca-Cola, na mesto predsednice IAA Srbije izabrana je u junu 2011. godine. Za vreme dvogodišnjeg mandata organizovano je petnaestak edukativnih radionica, seminara, veliki party na kojem je proslavljen 20. rođendan Asocijacije, kao i više događaja Mladih profesionalaca. IAA je kreirao Kodeks o marketinškim komunikacijama i započeo uspostavljanje samoregulatornog tela.

Miloš Simić, konsultant u kompaniji Gaming1. Za predsednika IAA Srbija izabran je u junu 2013. godine. Posebno je radio na jačanju pozicije Asocijacije u međunarodnoj IAA mreži. Posle nekoliko decenija Beograd je u junu 2015. godine bio domaćin Evropske IAA konferencije. Pored toga, Asocijacija je intezivirala saradnju sa drugim strukovnim udruženjima i angažovala se u pisanju Nacrta zakona o oglašavanju, kao član Radne grupe. IAA vodič za pičeve kreiran je početkom 2015. godine. Simić je na izborima u junu 2015. ponovo izabran za predsednika srpskog ogranka i u drugom mandatu, zajedno sa kolagama iz Upravnog odbora, doveo Effie Festival u Srbiju. Osim toga, AcademIAA, najambiciozniji edukativni projekat u istoriji IAA Serbia, prvi put je realizovan od septembra do docembra 2016. godine.