IAA OFFICER
Lidija Savić
Bulevar Zorana Đinđića 144a,
11070 Novi Beograd
T +381 11 20 90 214
M +381 60 53 00 494
E lidija.savic@iaa.rs

EXECUTIVE DIRECTOR
Jelena Ivanović
Bulevar Zorana Đinđića 144,
11070 Novi Beograd
T +381 11 20 90 214
M +381 60 88 66 845
E jelena.ivanovic@iaa.rs

MEĐUNARODNO UDRUŽENJE ZA MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE (IAA Serbian Chapter)
Bulevar Zorana Đinđića 144, 11070 Novi Beograd
Srbija
Tel: +381 11 20 90 214
Fax: +381 11 20 90 295
PIB: 104880369
Broj tekućeg računa: 340-000001101558508 – Erste banka