Predlog kodeksa o oglašavanju prvi put je predstavljen široj stručnoj javnosti u Srbiji na Digital Day-u 25. aprila 2012. godine. Projekat pisanja ovog dokumenta je ogranak International Advertising Association pokrenuo je krajem prošle godine, a usvojiće ga u godini kada obeležava 20 godina postojanja. IAB Srbija podržao je inicijativu pisanja Kodeksa i pružio podršku Radnoj grupi IAA u delu koji se odnosi na digitalno, odnosno interaktivno oglašavanje. Marketinška industrija bi trebalo da postigne što širi konsenzus po pitanju Kodeksa, kako bi zaživeo i predstavljao osnovu za rad budućeg samoregulatornog tela koje će ga tumačiti i kontrolisati njegovu primenu. Zbog toga će na temu njegovog sadržaja biti pokrenuta javna diskusija na koju će biti pozvani svi relevantni subjekti – udruženja potrošača, oglašivača, agencija, medija, itd. Prva promocija Predloga kodeksa van IAA održana u Velikoj sali Doma omladine. Žozef Ivan Lončar (počasni član IAA) i članovi Radne grupe – Vanda Kučera, Milica Stefanović i Marija Matić , govorili su pred oko 80 učesnika o važnosti usvajanja ovakvog dokumenta, promenama koje on sa sobom donosi, istorijatu samoregulative na domaćim prostorima i pozvali sve relevantne subjekte da se uključe u javnu diskusiju kako bi se došlo do što kvalitetnijeg dokumenta.