AcademIAA je edukativni program kreiran 2016. godine od strane IAA Serbia, koji za cilj ima oblikovanje novih generacija lidera u svetu komunikacija.

Traje tri meseca i pokriva čitavu oblast marketinških komunikacija kroz module: Istraživanje, Biznis, Kreativa, Mediji, Digital i All Stars. Svaki moduli ma svog koordinatora, istaknutog profesionalca i člana IAA Serbia. Radi se o veoma sadržajnom i intezivnom program sa preko 70 predavača, zbog čega je, između ostalog, potrebno ograničiti broj polaznika. Zato je predviđena selekcija kandidata i to u dva koraka: Slanje CV-a i motivacionog pisma, odnosno rešavanje online testa. Broj polaznika ne može biti veći od 30.

Iako se radi o projektu IAA, AcademIAA nije isključivo namenjena članstvu Asocijacije, već celokupnom tržištu.

Polaznici koji odslušaju 80% sadržaja programa i na kraju pripreme prezentacije na određene teme koje će izložiti pred članovima Komisije, dobijaju sertifikat kao svojevrsnu preporuku IAA.

Više informacija o program AcademIAA možete pronaći na http://www.academiaa.rs/