IAA Global

International Advertising Association je jedinstveno strateško partnerstvo koje se zalaže za zajedničke interese svih disciplina u celokupnom spektru marketinških komunikacija – od oglašivača, preko medijskih kompanija i agencija do firmi koje se bave direktnim marketingom, kao i individualnih preduzetnika. Radi se o jedinstvenoj međunarodnoj mreži nacionalnih ogranaka u preko 76 zemalja i preko 4.000 članova u korporativnim, marketinškim, organizacionim i akademskim sektorima. Centralni office smešten je u Njujorku. http://www.iaaglobal.org/

IAA Serbian chapter

Profesionalno udruženje IAA Serbian Chapter je posvećeno promovisanju slobode komercijalnih komunikacija uz poštovanje etičkih standarda  struke.

Asocijacija predstavlja interese svih disciplina u oblasti marketinških komunikacija – oglašivača, agencija i medijskih kompanija. Pored promocije slobode oglašavanja i jačanja profesionalnog pristupa i kulture oglašavanja, IAA je važan faktor u definisanju zakonskih i samoregulativnih akata. Budući da je srpski ogranak deo svetske mreže International Advertising Association, članstvo u njemu podrazumeva mogućnost razmene znanja, iskustava, tzv. dobre prakse. Asocijacija je inicijator više projekata koji su usmereni na podsticanje razvoja marketinške industrije u Srbiji u sferi edukacije, regulative i samoregulative, regrutacije mladih članova, itd.

Srpski ogranak IAA danas okuplja preko 100 članova. Članovi su u mogućnosti da prisustvuju, po privilegovanim uslovima, svim seminarima i konferencijama iz oblasti marketinga i komunikacija koje organizuje naša organizacija u svetu i Srbiji.

Misija i vizija

Misija

  • Zastupanje interesa struke. Zaštita i razvoj komercijalnog govora sa jedne, i slobodnog izbora potrošača sa druge strane
  • Promocija struke. Promovisanje uloge i doprinosa komunikacija kao glavnog pokretača svih zdravih ekonomija i razvoja raznovrsnih i nezavisnih medija u otvorenom društvu
  • Regulativa i samoregulativa. Iniciranje i snažna podrška procesu definisanja i primene samoregulacije u oblasti komunikacija
  • Profesionalni razvoj. Preuzimanje vođstva u vrhunskom profesionalnom razvoju kroz obrazovanje i obuku za industriju marketinških komunikacija

Vizija

  • Jedinstveni glas marketinške profesije
  • Stvaranje globalnog partnerstva među stručnjacima – članovima IAA
  • Delovanje kao “grupa za pritisak”

Istorijat

IAA ogranak u Srbiji osnovan je 1. decembra 1992.godine. Kako se zemlja već nalazila pod međunarodnim sankcijama, udruženje nije moglo u svom nazivu da sadrzi reč “Srbija”, pa se došlo do solomonskog rešenja -ogranak je nazvan IAA Belgrade Chapter. Jedini u svetu je poneo ime po svojoj prestonici, a ne zemlji u kojoj je formiran.

Prvi predsednik novosnovane asocijacije bio je Žozef Ivan Lončar, u to vreme direktor jedne od najuspešnijih marketinških agencija (Mark Plan) i veoma ugledni stručnjak na ovim prostorima. U bivšoj državi Lončar je postao najmlađi član IAA u tom trenutku. Jednaest godina je bio član Svetskog saveta IAA, a 1985.godine nominovan je za člana Borda direktora. Nakon organizovanja Međunarodne konferencije IAA u Beogradu i Cavtatu (od 15. do 21. maja 1983. godine) uručeno mu je priznanje Certificate of Merit (Prvi put je dodeljeno nekome sa prostora Srednje i Istočne Evrope).

Posle godinu dana na ovu poziciju je imenovan Vladimir Čeh, takođe dobro poznato ime na prostoru bivše Jugoslavije.U maju 1994. godine održan je 34. Kongres IAA u Kankunu (Meksiko). Predstavnici beogradskog ogranka bili su ravnopravni učesnici kongresa, zajedno sa predstavnicima 66 zemalja koje su bile prisutne u ovom gradu. U Meksiku je oformljena Centralno-istočno evropska podružnica IAA, koja je bila organizator Svetske konferencije IAA maja 1995. godine u Budimpešti. Jugoslovensku delegaciju predvodio je Svetozar Krstić, potpredsednik republičke Vlade.

Ivan Stanković, predsednik agencije Communis, 2002. godine postao je treći predsednik srpskog ogranka IAA. U vreme dok je Stanković vodio ogranak posebna pažnja je posvećena uključivanju Srbije u aktivnosti i kampanje koje je IAA sprovodio na globalnom nivou.

Imenovanjem Aleksandra Radosavljevića, u to vreme generalnog direktora kompanije Carlsberg Srbija, za predsednika srpskog ogranka IAA 2006. godine, započeo je period reaktiviranja Udruženja, odnosno njegovih aktivnosti u skladu sa praksom ostalih ogranaka u svetu.

Miša Lukić, predsednik CEO Publicis One CEE, bio je peti po redu predsednik IAA ogranka u Srbijii. Njegov mandat je započet u julu 2009. godine i trajao je do juna 2011. godine. Lukiću se pripisuje zasluga za povećanje članstva asocijacije zbog kojeg se svrstala u red najbrojnijih međunacionalnim čepterima ( tzv. “Klub 100”), ali i organizovanog odlaska reprezentativne delegacije (trinaestoro članova) na 42. Svetski kongres IAA koji se 2010.godine održao u Moskvi, sprovođenje kampanje Hopenhagen, izložbe Act Responsible Act, prezentacije Cannes Predictions, stručnih predavanja, uspostavljanje samoregulatornog sistema, formiranja Sekcije Young Professionals, itd.

Nataša Đurđević, regionalni marketing direktor kompanije Coca-Cola, na mesto predsednice IAA Srbije izabrana je u junu 2011. godine. Za vreme dvogodišnjeg mandata organizovano je petnaestak edukativnih radionica, seminara, veliki party na kojem je proslavljen 20. rođendan Asocijacije, kao i više događaja Mladih profesionalaca. IAA je kreirao Kodeks o marketinškim komunikacijama i započeo uspostavljanje samoregulatornog tela.

Miloš Simić, konsultant u kompaniji Gaming1. Za predsednika IAA Srbija izabran je u junu 2013. godine. Posebno je radio na jačanju pozicije Asocijacije u međunarodnoj IAA mreži. Posle nekoliko decenija Beograd je u junu 2015. godine bio domaćin Evropske IAA konferencije. Pored toga, Asocijacija je intezivirala saradnju sa drugim strukovnim udruženjima i angažovala se u pisanju Nacrta zakona o oglašavanju, kao član Radne grupe. IAA vodič za pičeve kreiran je početkom 2015. godine. Simić je na izborima u junu 2015. ponovo izabran za predsednika srpskog ogranka i u drugom mandatu, zajedno sa kolagama iz Upravnog odbora, doveo Effie Festival u Srbiju. Osim toga, AcademIAA, najambiciozniji edukativni projekat u istoriji IAA Serbia, prvi put je realizovan od septembra do docembra 2016. godine.

Jovan Stojanović, CEO agencije Direct Media, na redovnoj Izbornoj skupštini 2017. izabran je za predsednika Asocijacije. Tokom mandata koji je trajao do juna 2021, IAA je realizovala dva Effie takmičenja, tri AcademIAA programa, kreiran je Vodič za medija pitch-eve, kao i niz drugih projekata važnih za dalji razvoj chapter-a. Na Skupštini održanoj 30. juna 2021. za predsednika je izabran Anđelko Trpković, Managing Director Publicis Groupe.

Tokom mandata Anđelka Trpkovića napisana su tri značajna dokumenta: novi Statut, Poslovnik o radu UO, Poslovnik o radu Skupštine, održana su dva Effie festivala, organizovana je svečana proslava 30 godina Asocijacije, realizovana su dva edukativna programa AcademIAA, a urađeno je i istraživanje o reputaciji marketinške struke. Na Redovnoj izbornoj skupštini održanoj 30. maja 2023. godine izglasana je nova predsednica IAA Srbija – Tanja Petrović (Innovation Strategy Director Nutrition, The Coca Cola Company, Europe).